KONTAKT

ADMATIC MEDIA d.o.o. · Beograd, Vlajkovićeva 6a · PIB: 109949729 · Matični broj: 21273163 · Šifra delatnosti: 7311 Datum osnivanja: 16.03.2017. · Račun: Raiffeisen banka, 265-1630310006943-44 · Telefon br: +381 11 6357 101